ÜRÜNLER

Üç Geçişli Katı Yakıtlı Kalorifer Kazan
TR K Serisi
100.000 kcal/h – 600.000 kcal/h kapasiteli, üç geçişli, katı yakıtlı kalorifer kazanları

Su Soğutmalı DRW-Düsenrost Izgara Sistemi / Izgara Suyu Devresi
Kül ergime derecesi 1200 °C ve üzeri ve alt ısıl değeri en az 4500 kcal/kg olan kömürler için tasarlanmıştır. Vantilatörden aldığı yakma havasını birincil (primer) ve ikincil (sekonder) akımlara ayırarak yanma odasına veren hava nozullarıyla donatılmıştır. Izgaranın ömrü, içinde dolaşan su sayesinde uzamaktadır. Montaj sırasında kalorifer tesisatınıza bağlanacak olan ızgara suyu devresi, yanma sırasında ızgara yüzeyinde oluşan ısının faydalı enerjiye dönüşmesini ve sisteme katkısını sağlar.

Radyasyon Isı İletimi Basınçlı yanma esasına göre çalışan Erensan kazanlarının boyutları küçük, performansları yüksektir.

Türbülatör
Gaz oyalayıcı türbülatörler, sıcak duman gazlarını kazan boruları içinde döndürerek enerjinin doğrudan, ve hemen bacaya değil, suya geçmesini sağlar. Türbülatörler, türbülanslı akışla duman gazına hız kazandıracağından, yoğuşacak nemin, kazandan uzaklaştırılması ve böylece kazanın oluşacak asit korozyonuna karşı korunmasını sağlar.

Otomatik Kontrol
Diğer kömür kazanlarında ısınma, sobalarda olduğu gibi atılan kömür miktarı ile doğru orantılıdır. Fazla yükleme, fazla ısınma, fazla ısınma da gereksiz harcamaya sebep olur. Oysa Erensan kazan, vantilatörü kumanda eden kazan termostatı sayesinde yanmayı kontrol ederek ekonomi sağlar.

Üretim
TR.K kazanı gelişmiş teknoloji ile %100 yerli malzeme ve işçilikle üretilmektedir. Kullanılan kazan saçları bağımsız kontrol kuruluşlarının ( BUREU VERITAS, TÜRK LOYDU, TÜV SUDVEST) gözetiminde test edilip sertifikalandırılarak temin edilmektedir. Kullanılan üretim yöntemleri uluslar arası standartların öngördüğü teknoloji ve kaliteye uygundur. Kazan saçları her türlü yakıt kullanımındaki deformasyonu önlemek amacıyla CNC kontrollü plazma kesme makinesinde kesilmekte, otomatik dört toplu hidrolik silindirle bükülmektedir. Kaynak yöntemi olarak, insan hatasını ortadan kaldırıp kaynak kalitesini artıran otomatik tozaltı kaynak yöntemi kullanılmaktadır. Duman boruları aynaya kaynak edilmektedir. Kazanlar hidrolik teste tabi tutulduktan sonra cam yünü ile izole edilmektedir. Kazan kapaklarında 1350 0C’ye dayanıklı ateş betonu kullanılmaktadır. Kazan boyanıp son kalite kontrolü yapıldıktan sonra sevke hazır olarak stok sahasına alınmaktadır.

Katı Yakıtlı Kazan
Erensan TR.K katı yakıt kazanıdır. Kömür yakar. İstenildiğinde derhal motorin, fuel oil gibi akaryakıt veya doğalgaz yakacak duruma getirilebilir. ( Bu işlem yapıldığında kömüre göre verilen kazan kapasitesi yaklaşık %150 artış gösterir.)

Kalite Kontrol
Kalite kontrol birimleri prosedürlere uygun olarak her aşamada üretimi denetlemektedir. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Direktifi ve EN 303-5 normuna uygun olarak kapasite, verim ve baca gazı emisyon testlerinin yapılabildiği laboratuarlarımız mevcut olup ERENSAN TR.K kömür kazanları, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Modül B1’e uygun CE uygunluk belgesine sahip Türkiye’deki ilk ve tek kömür kazanıdır.
Sıcak Su Kazanları
Buhar Kazanları
Kızgın Yağ Kazanı
Kızgın Su Kazanları
Brülörler
Klor Tankı
Boyler
Hava Ayırıcı & Pislik Tutucu
*Hava Ayırıcı